Branchemonitor

De branchemonitor geeft voor veel bedrijfstakken per grootteklasse een breed scala aan statistische informatie.

De branchemonitor geeft voor de meeste bedrijfstakken per grootteklasse een breed scala aan statistische informatie. Het brengt de omzetontwikkeling in beeld, het zet de financiële kengetallen op een rij, het geeft de economische betekenis van een bedrijfstak weer en het biedt de mogelijkheid om (eigen) bedrijfsgegevens of branchegegevens te vergelijken (benchmark) met bedrijfsgegevens in een specifieke branche.

Bronnen