Armoede en sociale uitsluiting

Heeft de economische groei ook gezorgd voor een positieve ontwikkeling voor mensen die onder de armoedegrens leven? Peter Hein van Mulligen geeft een toelichting.