Arbeidsmarkt 1e kwartaal 2020

Hoe heeft het onbenut arvbeidspotentieel zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2020?