Voortijdig schoolverlaten

Het aandeel voortijdig schoolverlaters daalt al jaren. Tanja Traag licht toe.