Derde aangever machtigen en opgave doen als derde aangever

Wil je als informatieplichtige het opgave doen uitbesteden aan een derde aangever? Dan moet je een derde aangever machtigen.