Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2% gedaald. De daling hangt samen met de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. CBS onderzoeker Marjolijn Jaarsma heeft de cijfers.