Personen met bijstand

Is het aantal personen met een bijstandsuitkering in 2016 toegenomen? Floris Jansen licht toe