[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/e04579763f514f03a5af8d410ac13dbc]

Regionale prognose bevolking CBS PBL

CBS hoofddemograaf Jan Latten en Dorien Manting, hoofd Verstedelijking bij Planbureau voor de Leefomgeving vertellen hoe stad en platteland zich zullen ontwikkelen tussen nu en 2030.