[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/d764d64313e5418286f4622f7684dc89]

De kosten van opleidingen

Hoeveel betalen ouders voor hun schoolgaande kinderen? Welke kosten voor het mbo, voortgezet onderwijs en basisonderwijs komen voor rekening van de ouders? Peter Hein van Mulligen legt uit.