De kosten van opleidingen

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/d764d64313e5418286f4622f7684dc89]

Hoeveel betalen ouders voor hun schoolgaande kinderen? Welke kosten voor het mbo, voortgezet onderwijs en basisonderwijs komen voor rekening van de ouders? Peter Hein van Mulligen legt uit.