100 jaar Zuiderzeewet

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/d01bec0cf82b4b29bf28c40474d3e0b6]

Op 14 juni 2018 is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd, de wet op basis waarvan de Zuiderzee werd afgesloten en gedeeltelijk werd ingepolderd. Wat is het belang van de IJsselmeerpolders? Cor Pierik vertelt er meer over