Autobezit per buurt bekeken

In welke buurt is het autobezit per huishouden het hoogst? En waar zijn de meeste auto's per vierkante kilometer? Dick ter Steege legt uit.