[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/b1d41eb6a2ca457eaa5908f831820d29]

Wanneer tel je als werkloos?

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt uit wie er wel en niet meetellen in het werkloosheidscijfer en welke cijfers het CBS nog meer heeft over de arbeidsmarkt.

0:15 - Wat wordt er gevraagd in de Enquête beroepsbevolking?
1:20 - Wanneer ben je werkloos?
3:26 - Wat betekent bruto-arbeidsparticipatie?
3:43 - Nederland kampioen in parttime werken

Over het CBS
In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare en onafhankelijke data. Het CBS produceert als hét statistische bureau van Nederland informatie en data die relevant, betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Deze data bieden inzicht in maatschappelijke vraagstukken en voeden de beleidsontwikkeling en de besluitvorming. Zo draagt het CBS bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Bekijk dan de volgende sites:
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt
Relevant nieuwsbericht: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/09/grootste-daling-werkenden-in-2020-bij-dienstverlenende-beroepen

Volg CBS ook op social media:
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/cent​...
Facebook https://www.facebook.com/statistiekcbs​
Instagram https://www.instagram.com/statistiekcbs/​
Twitter https://twitter.com/StatistiekCbs​