De bevolkingsprognose 2060 - CBS

Hoeveel inwoners telt Nederland naar verwachting in 2060? Hoeveel ouderen zijn er dan en wat is er gebeurd met de babyboomgeneratie? Jan Latten geeft een toelichting