[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/abdbd8e7b6344c8ca3a8fad9fa5ed027]

Wanneer telt iemand mee als werkloos? - CBS

Wie telt er mee in het werkloosheidscijfer en wie niet? CBS Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft een korte uitleg.