Wanneer telt iemand mee als werkloos? - CBS

Wie telt er mee in het werkloosheidscijfer en wie niet? CBS Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft een korte uitleg.