[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/a7448018c5cd4de4a4630d851a3fdbc4]

Biologische landbouw

De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen. De biologische veestapel groeide met 10 procent, en het areaal biologische landbouw was 3 procent groter dan een jaar eerder. Marjolijn Jaarsma, CBS-onderzoeker, vertelt er meer over