Circulaire economie

Hoe circulair is de Nederlandse economie nu al en hoeveel vooruitgang is er geboekt? Hoe staat het met het grondstoffengebruik, kringlopen, recycling? Cor Pieriok geeft een toelichting