[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/934cf00464d7459ea4af95a19798ab72]

Hernieuwbare energie

Hoeveel elektriciteit is er in 2016 opgewekt uit hernieuwbare bronnen? Cor Pierik geeft een toelichting