Hernieuwbare energie

Hoeveel elektriciteit is er in 2016 opgewekt uit hernieuwbare bronnen? Cor Pierik geeft een toelichting