Roken hoogopgeleiden? - CBS

Is er verschil in percentage rokers naar opleidingsniveau? Tanja Traag geeft een korte toelichting.