Meer bouwvergunningen in 2017 - CBS

Ontwikkeling van de vergunde bouwsom in maart 2017. Voor hoeveel nieuw te bouwen woningen is een vergunning afgegeven? Floris Jansen licht toe