Wie ervaart de meeste werkdruk? - CBS

In welke beroepsgroepen ervaren werknemers de meeste werkdruk? Tanja Traag geeft een toelichting.