Online winkelen

CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft een korte toelichting bij het nieuwsbericht over online verkopen dat verschenen is op www.cbs.nl