Belasting door Mantelzorg

Hoeveel mensen zeggen mantelzorg te verrichten, hoeveel geven aan zwaar belast te zijn en hoeveel uren mantelzorg geven ze? Tanja Traag geeft een toelichting.