Vergrijzing en de economie - CBS

Huishoudens met een 65-plusser als hoofdkostwinner consumeren minder dan ‘jongere’ huishoudens. Hierover en over andere verschillen in bestedingen tussen jong en oud vertelt Peter Hein van Mulligen meer.