Meer of minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen?

Ooit dreigden er 1 miljoen mensen te zijn met een WAO-uitkering. Hoe is het momenteel met het aantal arbeidsongeschikten? Peter Hein van Mulligen geeft een toelichting bij de cijfers.