Wat willen kinderen worden?

Ruim de helft van de brugklassers uit het schooljaar 1999/’00 wist wat ze later wilden worden. CBS-onderzoeker Tanja Traag vertelt wat daar van terecht gekomen is