Autodiefstallen

Hoe heeft het aantal autodiefstallen zich sinds 2010 ontwikkeld en hoe het ophelderingspercentage? In welke gemeenten worden (relatief) de meeste auto's gestolen? Maarten Bloem heeft de cijfers.