[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/71059d7efd104a80973a36544db585dc]

Gevoelens onveiligheid jong en oud

Voelen jogeren of ouderen zich vaker onveilig? Maarten Bloem heeft de cijfers in deze korte video.