50 jaar btw

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/7081202f624e4b26892f35782de548f9]

Op 1 januari 1969 werd de btw geïntroduceerd. Hoeveel leverde de btw toen en nu op? Wat is het aandeel van de btw in het totaal van geïnde belastingen en premies.