Het belang van landbouwinformatie

Woordvoerder Cor Pierik licht nut en noodzaak van landbouwenquêtes toe.