De arbeidsmarkt in meer detail

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/566ab5b890a34a9b9f528a581c196e03]

Het werkloosheidspercentage is maar één cijfer om naar de arbeidsmarkt te kijken. Peter Hein van Mulligen geeft meer details in deze video