De arbeidsmarkt in meer detail

Het werkloosheidspercentage is maar één cijfer om naar de arbeidsmarkt te kijken. Peter Hein van Mulligen geeft meer details in deze video