Het leven van 65-jarigen

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/49d183db708c46739e9a748ba3c6e583]

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2023 zal toenemen tot 20,48 jaar. De levensverwachting in 2023 valt in de nieuwste prognose lager uit dan in de prognose van 2016, toen deze op 20,74 jaar werd gesteld. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW leeftijd vast te stellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van de bevolkingsprognose die het CBS op 19 december zal publiceren. Jan Latten verteld meer over deze cijfers in de video.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/22/levensverwachting-65-jarige-5-jaar-hoger-sinds-aow-wet