Jeugdmonitor Caribbean - CBS

Is er verschil tussen de jeugd in Nederland en die op de BES-eilanden, en zo ja, welke verschillen zijn er? Tanja Traag legt uit.