verstedelijking en krimp

Uitleg over de gevolgen van verstedelijking voor stad en platteland in een korte video