Personen met een Nederlandse & migratieachtergrond - CBS

Is er sprake van een tweedeling tussen personen met een Nederlandse en een migratieachtergrond?