Gebruik robots door bedrijven

CBS-onderzoeker Marjolijn Jaarsma heeft de nieuwste cijfers over hoeveel bedrijven gebruik maken van robots, 3D-printing en andere relatief nieuwe ICT-toepassingen?