Werkloosheid nader bekeken

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft een toelichting bij de nieuwste werkloosheidscijfers. Wat valt er op?