De loonkloof binnen bedrijven

Hoe verhoudt het bruto jaarsalaris van de top zich tot dat van de doorsnee werknemer? CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt uit