[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/072eb1c9db5e4f87a3941b32904aeb76]

Tweedeling flexibel vs. vast werken?

Vierde deel van verkenning van verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zijn er verschillen tussen hoog- en laagopgeleid? En hoe groot zijn die verschillen? Peter Hein van Mulligen legt uit.