Jong & oud

Jan Latten en Peter Hein van Mulligen buigen zich over de vraag of jongeren en ouderen verschillen en of dat altijd zo geweest is.