WODC- publicatie Navigeren in een nieuwe samenleving

Vluchtelingen uit Syrie helpen mee in het Repair Cafe in de stad Groningen
© ANP
Vandaag, 21 september 2023, publiceert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) ‘Navigeren in een nieuwe samenleving: de ontwikkeling van de positie en leefsituatie van Syrische Nederlanders’. De publicatie geeft inzicht in hoe het gaat met Syrische Nederlanders die tussen 2014 en 2016 in Nederland een verblijfsvergunning kregen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze groep, bijvoorbeeld op het gebied van werk, sociale contacten en gezondheid?

Deze publicatie is onderdeel van het Longitudinaal Cohortonderzoek Statushouders. De analyses zijn uitgevoerd door het WODC, het RIVM en de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als belangrijkste bron de enquête ‘Nieuwe Statushouders in Nederland’ in samenwerking met het CBS.