Werkinzicht: arbeidsmobiliteit Nederland en Vlaanderen

Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden. Werkinzicht wil hiermee bijdragen aan de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio’s.

Dit gebeurt door een innovatieve wijze van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie op maat via dashboards voor de werkzoekenden, werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en intermediairs op de arbeidsmarkt. Het project wordt uitgevoerd door het CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het ZB|Planbureau. Zij gaan samen deze uitdaging aan.

Het project is op 1 januari 2018 gestart en eindigt op 31 december 2020. Voor nadere informatie: Johan van der Valk, tel. 06 524 87 682.

logo Werkinzicht