Webinar armoede

Armoede is niet alleen een actueel onderwerp in de politiek. Ook onderzoekers en beleidsmedewerkers zijn hiermee bezig.

Op dinsdag 6 februari van 13:00-14:30 uur organiseert het CBS een webinar over het thema armoede in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Arnhem. Dit webinar is bedoeld voor onderzoekers en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en andere professionals die geïnteresseerd zijn in regionale ontwikkelingen op het gebied van data.

Programma

  • Thijs Driessen (CBS) - Vanuit het CBS wordt de armoedescan toegelicht. De armoedescan geeft inzicht in het bereik van gemeentelijke minimaregelingen.
  • Wemke Flim (gemeente Arnhem) - De gemeente Arnhem gaat in op hoe zij de cijfers over gemeentelijke minimaregelingen gebruiken in hun armoedebeleid.
  • Jeroen Wismans (VNG) - Vanuit de VNG neemt Jeroen Wismans ons mee in het project DDAS (data delen armoede en schulden). Dit is een samenwerking tussen Divosa, NVVK, VNG en CBS.

Bezoek ook de Armoedescan om een inzicht te krijgen in de groep financieel kwetsbaren per gemeente.

Graag aanmelden via webinar@cbs.nl.