Placehoulder Trends in the Caribbean Netherlands 2020

Trends in the Caribbean Netherlands

De online versie van onze jaarlijkse publicatie ‘Trends in the Caribbean Netherlands’ is verschenen. Dit jaar is het een speciale editie omdat het tien jaar geleden is dat de BES eilanden bijzondere gemeenten van Nederland werden. Wat is er in die tien jaar gebeurd? Met bijvoorbeeld de bevolking, met de arbeidskansen, de economie, het toerisme en de prijzen? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in ‘Trends’. Een gedrukt exemplaar kunt u, onder vermelding van uw naam en contactgegevens, opvragen via de mail.

Wij wensen u vast veel leesplezier met de online versie!