SCP-rapport 'Voor elkaar' verschenen

Het aantal Nederlanders van 16 jaar of ouder, dat mantelzorg geeft aan familie, vrienden of buren, of vrijwilligerswerk doet in de zorg, bleef tussen 2014 en 2016 nagenoeg gelijk. Bijna 4 op de 10 16-plussers verleende in 2016 informele hulp aan iemand met een gezondheidsbeperking.

De houding van Nederlanders over informele hulp veranderde wel: meer mensen vinden dat we elkaar moeten helpen. Het aandeel dat vindt dat de hulp zoveel mogelijk van dat netwerk moet krijgen, daalde echter. De meeste mensen vinden zorg voor hulpbehoevende ouders nog steeds vooral een taak voor de overheid.

In het SCP-rapport “Voor Elkaar? Stand van de informele hulp in 2016”, gebaseerd op het onderzoek Informele Zorg 2016 dat het SCP en CBS gezamenlijk hebben uit gevoerd, vindt u de uitgebreide beschrijving van deze resultaten. Ook worden in deze publicatie tal van andere vragen beantwoord over informele helpers: hoe ervaren zij hun inzet aan hulpbehoevenden, hoe beleven zij de belasting, krijgen ze genoeg ondersteuning hierbij en waarom doen ze het eigenlijk?

Relevante links