Panorama vanuit de lucht van de jaren zestig wijk Hatert

Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019

Sinds 1977 laat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W), ongeveer eens in de 6 jaar het onderzoek ‘Inventarisatie Verstoringen’ uitvoeren. Het betreft een nationale inventarisatie van hinder en slaapverstoring door geluid, geur, en trillingen, bezorgdheid, woontevredenheid en verwachtingen over de woonomgeving.

Het onderzoek wordt sinds 2003 uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf 2016 wordt het veldwerk uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat de naam ‘Inventarisatie Verstoringen’ voor respondenten lastig te begrijpen is en mogelijk een verkeerd beeld schept, is de naam gewijzigd in ‘Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW)’.

Sinds editie 2019 wordt de OBW jaarlijks uitgevoerd. De meest actuele uitkomsten zijn na te lezen op de website van het RIVM.