Kennisuitwisseling met Japan

Op vrijdag 14 december bezocht een delegatie van het Japanse Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) het CBS. METI is onder andere verantwoordelijk voor productie en publicatie van de bedrijfseconomische statistieken in Japan. Het bezoek stond in het teken van het uitwisselen van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van big data en datavisualisatie. Deze terreinen zijn voor het CBS belangrijk om te kunnen voorzien in opkomende nieuwe maatschappelijke informatiebehoeften en om (complexe) gegevens op een toegankelijke manier te kunnen presenteren. De delegatie bestond uit een plaatsvervangend directeur en twee onderzoekers van METI en een onderzoeker van GfK Japan.

fgroepssfoto Japanse delegatie

Sessies

Om de relatief korte tijd zo optimaal mogelijk te kunnen benutten, had het CBS vier thematische sessies georganiseerd bestaande uit korte presentaties van zowel METI als het CBS gevolgd door een discussie.

Sessie 1 – Big Data in Statistics: Scanner Data

In deze sessie deelde het CBS ervaringen met het integreren van scannerdata in officiële statistieken. De toepassing van scannerdata in de consumentprijsindex werd hierbij als showcase gepresenteerd, met name omdat METI in de nabije toekomst scannerdata wil gaan inzetten voor de Japanse consumptiestatistieken.

Sessie 2 – Faster Statistics

Voor besluit- en beleidsvorming is actualiteit van statistische informatie van groot belang. Tijdens de tweede sessie werd daarom ingegaan op innovaties op het gebied van snellere statistieken. Vanuit METI werden twee nowcastingprojecten gepresenteerd: een op basis van Mobile Positioning Data en een op basis van SNS Tweet Logs. Het CBS presenteerde het onderzoek Sensor Data Improves Flash Estimate for Inland Shipping. Bijzondere interesse van de delegatie ging uit naar het combineren van meerdere tijdreeksen in het nowcasten van statistieken.

Sessie 3 – Innovation

Product- en procesinnovatie staat hoog op de strategische agenda van het CBS. In de derde sessie kwam dan ook innovatie in de breedste zin aan het woord. Er werd vanuit het CBS verteld over het Center for Big Data Statistics en in het bijzonder over het project Towards Motives Behind Mobility. Daarop voortbouwend presenteerde het CBS over zijn ambities op het gebied van communicatie en visualisatie. Het CBS had ook bijzondere interesse in datavisualisatieprojecten van METI. Andersom maakte de rondleiding door CCN later op de indruk op de Japanse delegatie.

Sessie 4 – Scientific Research

Het CBS profileert zich als statistiekbureau onder andere als trekker op het gebied van methodologisch (wetenschappelijk) onderzoek, onderwerp van de vierde en laatste sessie. Het onderzoek naar aankopen bij buitenlandse webwinkels werd gepresenteerd. Deze samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (CeNDEF) en Universiteit Leiden (LCDS, LIACS) diende als mooi voorbeeld voor hoe het CBS met onderzoeksinstellingen in Nederland samenwerkt. Het CBS presenteerde het onderzoeksthema Complexiteit, waarin onderzoek naar de interacties tussen economische actoren centraal staat. De Japanse delegatie vertelde over hun wetenschappelijke samenwerkingen met onder andere Tokyo Institute of Technology. Ook lichtten ze toe hoe METI zich de komende jaren op big-data-onderzoek wil focussen, waarin samenwerking met het CBS een mogelijke rol kan spelen.

Toekomst

Op het gebied van Big Data zouden METI en het CBS verder kunnen optrekken en in de toekomst wellicht samenwerken. METI is van plan om in 2019 of 2020 een Big Data Workshop te organiseren, waarvoor ze het CBS willen uitnodigen. Een andere vorm is deelname aan een hackathon, zoals de hackathon over sensor data die het CBS in januari 2019 zal organiseren. Daarnaast organiseert het CBS in 2021 het tweejaarlijkse ISI World Statistics Congress. We wezen METI op het Engelstalige onderzoekprogramma van het CBS. Hierin zijn Big Data en Complexiteit twee belangrijke thema's. Bovendien zal het CBS zich nauw op de hoogte blijven stellen van de datavisualisatieprojecten van METI.