Gerrit Zalm nieuwe voorzitter raad van advies CBS

De heer dr. G. (Gerrit) Zalm is door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat benoemd als voorzitter van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De benoeming gaat in op 1 januari 2018 en geldt voor vier jaar. De heer Zalm is de opvolger van mevrouw mr. I. (Inge) Brakman die haar werkzaamheden beëindigt, omdat haar wettelijke zittingstermijn is verstreken.

De benoeming vond plaats op aanbeveling van de raad van advies, na overleg met de directeur-generaal van het CBS. Voorzitter Inge Brakman: ‘Wij zijn verheugd dat de heer Zalm zijn brede kennis en ervaring wil inzetten voor het CBS, dat zich steeds verder ontwikkelt als dataknooppunt voor de overheid.’

De heer Zalm is ook onder meer non-executive directeur Royal Dutch Shell en voorzitter Curatorium Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.

Leden van de raad van advies van het CBS zijn:

  • de heer J. (Johan) van Hall, Chief Innovation & Technology Officer / vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V.;
  • de heer drs. C.C.M. (Kees) Vendrik, chief economist Triodos Bank;
  • de heer prof. dr. mr F. (Frans) van der Wel RA, hoogleraar Externe verslaggeving Vrije Universiteit;
  • mevrouw drs. C.M. (Corien) Wortmann, bestuursvoorzitter van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Over de raad van advies

Het CBS maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten en besluitvorming worden gebaseerd op betrouwbare statistische informatie.
De raad van advies van het CBS heeft onder andere tot taak de directeur-generaal van het CBS desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van diens taken en bevoegdheden.

De raad van advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

  • Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS
  • De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap
  • De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen.

Wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt, stelt de raad van advies een profielschets op, selecteert kandidaten op basis van een procedure die transparant is en gebaseerd op professionele criteria, en doet een aanbeveling aan de minister.

Bronnen

Relevante links